Hoofdmenu

INOosterhout

Een initiatief van de gemeente Oosterhout

Hoofdcontent

Spelregels

Deze spelregels zijn van toepassing op alle aanbieders en hun activiteiten die via www.inoosterhout.nl worden aangeboden.

 

Een breed, rijk en vraaggericht (kennismakings)aanbod voor alle doelgroepen en leeftijden dat voldoet aan de volgende criteria:

 • De vraag of behoefte van de doelgroep is uitgangspunt bij het aanbieden van een activiteit.
 • Het aanbod is leuk en leerzaam.
 • Het aanbod draagt bij aan de ontwikkeling van de doelgroep.
 • De activiteiten richten zich op  één of een combinatie van  de volgende domeinen:
  - Sporten en bewegen
  - Kunst en cultuur
  - Taal en digitale media
 • Activiteiten sluiten aan bij de leeftijd en desbetreffende doelgroep.
 • De activiteiten worden zoveel mogelijk in de buurt/dicht bij de doelgroep aangeboden.
 • De activiteiten zijn fysiek en financieel bereikbaar en toegankelijk.
   

Georganiseerd door (professionele) aanbieders die:

 • Bevoegd en/ of pedagogisch onderlegd zijn en enthousiast, positief en inspirerend zijn voor de betreffende doelgroep.
 • Op verzoek altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
 • Zorgen voor een goede voorbereiding en afwisseling binnen het aanbod.
 • Gewend zijn om met deelnemers te werken, hier plezier in hebben en open staan voor vragen en eigen initiatieven van de deelnemers.
 • Zelf beschikken over de nodige competenties die ze bij de deelnemers willen ontwikkelen. Ruimte bieden voor fantasie, gevoel en creativiteit en ruimte bieden om zelf te ontdekken.
 • Zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en zich gedragen als een voorbeeld.
 • Gegarandeerde doorgang leveren van de geplande activiteit en zorgen voor vervanging bij uitval.
 • Open staan voor en samenwerken met vrijwilligers en/ of stagiaires.
   

Voorzien van geschikte accommodaties/omgeving en goed materiaal:

 • Ruimtes en/of de omgeving waarin de activiteiten aangeboden worden, zijn uitnodigend, veilig en fysiek toegankelijk voor de doelgroep.
 • De ruimtes zijn informeel, iedereen voelt zich er thuis.
 • In de directe omgeving is er altijd een accommodatie met water, gas en elektriciteit (kosteloos) beschikbaar en een leerkracht/conciërge/beheerder aanwezig indien dat nodig is voor de toegang en veiligheid.
 • De accommodatie is 15 minuten voor aanvang en tot 15 minuten na het einde van de activiteit beschikbaar voor de aanbieder, de deelnemers en hun eventuele begeleiders.

 

De gemeente Oosterhout behoudt zich het recht voor om aanbod en/of aanbieders die niet voldoen aan bovenstaande criteria van de website INOosterhout te verwijderen.