Hoofdcontent

Overige informatie stadsfotograaf

Wat houdt de rol van stadsfotograaf in? 

De stadsfotograaf Oosterhout benut de kracht van fotografie om Oosterhouters te verbinden met hun stad en leefomgeving. De stadsfotograaf is een ambassadeur van de stad Oosterhout, waar het goed wonen en leven is. Verschillende maatschappelijke thema’s brengt de stadsfotograaf onder de aandacht, zoals leefbaarheid, eenzaamheid, kwetsbare groepen of jong zijn in Oosterhout. Ook toont de stadsfotograaf inwoners die gelukkig zijn in hun woon- en leefomgeving. De stadsfotograaf brengt niet alleen de omgeving, maar ook de cultuurstad met haar culturele evenementen in beeld.

De stadsfotograaf publiceert regelmatig foto's op het eigen Instagramkanaal en in het Weekblad Oosterhout. Publicatie in de media gebeurt volgens de afspraken die met het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout (ISO) gemaakt zijn. De stadsfotograaf Oosterhout organiseert ook samenwerkingsverbanden met inwoners en organisaties om de verschillende gezichten van Oosterhout in kaart te brengen én om de kunst van het fotograferen te promoten. Tenslotte kan de stadsfotograaf door de gemeente Oosterhout één keer per jaar -in de twee jaar dat hij/zij stadsfotograaf is- benaderd worden voor het maken van foto’s voor verschillende doeleinden. Uiteraard zal dit tegen een marktconform bedrag zijn en in samenspraak met de stadsfotograaf.


Coaching

Het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout ondersteunt de stadsfotograaf gedurende de twee jaar in de vorm van bemiddeling en advies. Eventuele coaching of opleiding gebeurt door derden. Met de stadsfotograaf wordt een plan van aanpak opgesteld om te bepalen op welke manier invulling aan de ondersteuning gegeven kan worden. Hierbij staan de ambities, wensen en behoeften van de stadsfotograaf centraal.

 

Profiel van de Stadsfotograaf Oosterhout

De Stadsfotograaf Oosterhout:

  • is een ambassadeur van heel Oosterhout en haar inwoners;
  • draagt zijn of haar passie en kennis van fotografie over op inwoners van de stad;
  • woont in gemeente Oosterhout;
  • is zelfstandig, proactief en ontwikkelt nieuwe initiatieven op het gebied van beeld en fotografie in overleg met het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout;
  • is voor twee jaar beschikbaar om Oosterhout in beeld te brengen;
  • zoekt actief contact en samenwerking met uiteenlopende groepen in de Oosterhoutse samenleving, zoals fotoclubs, scholen, H19, en neemt deel aan (culturele) activiteiten;
  • staat open voor feedback en coaching op gemaakt werk door een lid van het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout.


 Wat is nog belangrijk om te weten?

  • De stadsfotograaf is vanaf het moment van benoeming een publiek figuur. De stadsfotograaf moet daarom voorbereid zijn  op het ontvangen van zowel positieve als negatieve reacties op gepubliceerde foto’s en kan daarmee omgaan.
  • Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender akkoord te zijn met het wedstrijdreglement. In dit reglement zijn onder meer zaken ten aanzien van de auteurs- en gebruiksrechten van foto’s geregeld. Meld je je aan als deelnemer? Dan ontvang je het reglement per mail.

 

Juryleden

De jurering van de eerste en tweede ronde vindt plaats door juryleden uit de wereld van de fotografie. Omdat het een wedstrijd van en voor de gemeenschap is, vinden wij het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Oosterhout de uiteindelijke stadsfotograaf kiezen. Dat doen zij door in  te stemmen op hun favoriete fotograaf.

 

Burgerinitiatief

In 2021 werd de wedstrijd georganiseerd door het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout (ISO) samen met gemeente Oosterhout. De wedstrijd is gebaseerd op een burgerinitiatief uit 2019 - 2020.