Hoofdcontent

Overige informatie stadsfotograaf

Iedereen die van fotograferen houdt en in gemeente Oosterhout woont, kan meedoen aan de wedstrijd. Als je mee wil doen meld je je uiterlijk 14 april aan. Je ontvangt dan alle informatie over de wedstrijd.

Profiel van de Stadsfotograaf Oosterhout:

·         is een ambassadeur van heel Oosterhout en haar inwoners

·         draagt zijn of haar passie en kennis van fotografie over op inwoners van de stad

·         woont in gemeente Oosterhout

·         is zelfstandig, proactief en ontwikkelt nieuwe initiatieven op het gebied van beeld en fotografie

          in overleg met de commissie

·         is voor één jaar beschikbaar om Oosterhout in beeld te brengen

·         maakt reportages voor de beeldbank gemeente Oosterhout en de communicatiekanalen van

          de gemeente

·         zoekt actief contact en samenwerking met uiteenlopende groepen in de Oosterhoutse

          samenleving, en fotoclubs, scholen, H19 en deelname aan  (kunst)activiteiten

·         staat open voor feedback en coaching op gemaakt werk door een commissielid

 

Start
De foto’s voor deze fotowedstrijd mag je maken met je smartphone of een fotocamera. Onder alle inzendingen nomineren we 5 fotografen die kans maken om dé Stadsfotograaf Oosterhout te worden. Alle genomineerden krijgen vervolgens een extra opdracht. Zij moeten nog een serie foto’s maken. De nieuwe serie laten we zien aan de inwoners van Oosterhout. Samen met de commissie bepalen zij wie de Stadsfotograaf Oosterhout wordt. Dat kan door online te stemmen op je favoriete fotograaf of door gebruik te maken van een stembiljet die te verkrijgen is in bibliotheek Theek 5. Op 30 september 2020 maakt Nora Kruik samen met wethouder Clemens Piena de Stadsfotograaf van Oosterhout bekend. De uiteindelijke winnaar, de Stadsfotograaf Oosterhout, presenteert tijdens zijn benoeming zijn of haar projecten en geeft uitleg over eigen ideeën voor de invulling als stadsfotograaf.


Gedurende het jaar
De Stadsfotograaf Oosterhout maakt foto’s die gemeente Oosterhout via verschillende kanalen presenteert aan de stad; Facebook, LinkedIn, Instagram, het weekblad en bijvoorbeeld beeldmateriaal voor folders van de gemeente. De Stadsfotograaf kan ook zelf ideeën omtrent het publiceren van de foto’s aandragen. Daarnaast faciliteert en ondersteunt de commissie en gemeente Oosterhout de Stadsfotograaf bij de toegang tot activiteiten en of speciale locaties.


Expositie na een jaar 
Aan het einde van het jaar organiseert de Stadsfotograaf Oosterhout samen met de commissie een ludieke, laagdrempelige eindpresentatie.


Bewonersinitiatief
Deze fotowedstrijd is een initiatief van onze eigen inwoner, Nora Kruik. De wedstrijd organiseert Nora samen met gemeente Oosterhout en de commissie Stadsfotograaf. Iedereen mag meedoen aan de wedstrijd. Uiteindelijk zoeken we een fotograaf die verschillende thema’s in beeld kan brengen. Denk daarbij aan thema’s zoals leefbaarheid, eenzaamheid, kwetsbare groepen, maar ook waar inwoners gelukkig zijn in hun woonomgeving. De stadsfotograaf maakt foto’s in verschillende thema’s waarbij Oosterhout en de kerkdorpen op een bijzondere manier worden verbeeld.